Tabulkové platy v příspěvkových organizacích

27/12/2010 14:36:07

Otázka:

Chci se zeptat, zda budou pro nemocnice, které zustanou příspěvkové organizace krajů i v roce 2007, platit platové tabulky jako dosud. Děkuji. MUDr. Černý


Odpověď:

Ano, samozřejmě i v roce 2007 zůstávají pro zaměstnance nemocnic, které i v tomto kalendářním roce existují v právní formě příspěvkové organizace, platit principy a pravidla pro odměňování platem, zjednodušeně řečeno tzv. "tabulkové platy".

Je ovšem třeba připomenout, že dřívější úprava obsažená do 31. 12. 2006 v zákoně č. 143/1992 Sb., o platu se od 1. 1. 2007 přesunula přímo do zákona č. 262/2006 Sb., (nového) zákoníku práce, a to konkrétně do ustanovení § 109 a násl., zejm. pak do § 122 a násl. ZPr.

Ve vztahu k odměňování platem v příspěvkové organizaci je základním předpokladem, aby se jednalo o příspěvkovou organizaci, jejíž náklady na platy a odměny za pracovní pohotovost jsou plně zabezpečovány z příspěvku na provoz poskytovaného z rozpočtu zřizovatele nebo z úhrad podle zvláštních právních předpisů. Do tohoto vymezení spadá také naprostá většina příspěvkových zdravotnických zařízení.

Vlastní platové tabulky ovšem neobsahuje přímo zákoník práce, ale prováděcí nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (které nahradilo dřívější nařízení vlády č. 330/2003 Sb.).

Konkrétní platové tabulky jsou pak obsaženy v celkem 3 přílohách uvedeného nařízení vlády s tím, že nadále je pro platové zařazení zaměstnance rozhodující druhové vymezení prací v pracovní smlouvě a v jeho mezích na zaměstnanci požadovaných nejnáročnějších pracích.

1x ročně aktualizováno

JUDr. Dominik Brůha