Mám sbírat kredity?

26/12/2010 11:01:49

Otázka:

Studovala jsem VOŠ a nyní studuji 3. ročník VŠ (všeobecná sestra Bc) a po celou dobu studia nám ve škole tvrdili, že registrovat se nemusíme dokud studujeme. A teď jsem se dozvěděla, že za každý semestr VŠ bych získala nějaké kredity. Je to pravda? Nebo se kredity za VŠ přičtou až po skončení školy? Mohu se vůbec zaregistrovat, když stále studuji a nemám odpracovanou potřebou dobu praxe? Sice pracuji, ale pouze na malý úvazek. Pak jsem také slyšela, že musím sbírat kredity,i když nejsem registrovaná, a pokud získám dostatečný počet kreditů, stanu se automaticky registrovanou sestrou. Moc Vás prosím o objasnění.Mám obavy, abych po skončení školy nemusela pracovat pod dohledem. Pohlová Ivana


Odpověď:

Vážená paní Pohlová,

jako absolventka VOŠ v oboru diplomovaná všeobecná sestra můžete požádat o vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu podle § 67 odst. 2 písm. b) zákona č. 96/2004 Sb. po prokázání odborné a zdravotní způsobilosti, bezúhonnosti, min. 1 roku výkonu povolání z období posledních 6 let v rozsahu min. poloviny stanovené týdenní pracovní doby nebo 2 roky v rozsahu min. pětiny stanovené týdenní pracovní doby a 40 kreditů z celoživotního vzdělávání, které jste již probíhajícím VŠ studiem získala ( za každý semestr 25 kreditů ).

Další možností je zaregistrovat se až po ukončení VŠ podle § 67 odst. 2 písm. a) bez doložení praxe a kreditů, pokud požádáte o vydání osvědčení do 18 měsíců od ukončení studia a jedná se o akreditovaný zdravotnický bakalářský studijní obor všeobecná sestra.

PhDr. Michaela Hofštetrová-Knotková