Kdy danit krajem \"proplacené\" poplatky

25/12/2010 16:09:15

Otázka:

Sestra našeho oddělení řeší otázku, zda a jak danit poplatky za hospitalizaci, které měl platit její manžel při pobytu na ARO (patrně byly vykázány jako dar kraje).


Odpověď:

Pokud kraj proplatí pacientovi poplatky formou daru, vztahuje se na tento dar v plné výši daň darovací. Od té jsou osvobozeni příjemci daru, u nichž výše daru nepřesáhne ve dvou po sobě jdoucích letech částku 3.000,- Kč. Pokud je u jednoho příjemce tato částka přesažena., je povinen přiznat a zaplatit darovací daň z výše poskytnutého daru a to ve výši 7% (pokud je darována částka do 1 milionu Kč což lze u poplatků předpokládat). Daňové přiznání k dani darovací pak musí obdarovaný podat finančnímu úřadu místně příslušnému jeho bydlišti a to do 30 dnů ode dne přijetí daru, případně ode dne přijetí té části daru, kterou překročil limit pro osvobození od darovací daně.

Pavel Vítek – daňový poradce č. 2756
Daňová a účetní kancelář DATES