Vykazování poplatků pacientů pojišťovnám

26/12/2010 10:53:45

Otázka:

Ve Zdravotnických novinách č. 46/ 2007 vyšel pokyn k poplatkům. Je mi jasný kód 09543 -poplatek uhrazen i 09547 pojištětec od poplatku osvobozen.Co mám ale vykázat, když pacient poplatek nezaplatí např. protože nemá u sebe peníze, slíbí úhradu ale pak na ni "zapomene" a už se neukáže nebo zkrátka odmítne zaplatit. Když nevykážu kód 09543 ke každému kódu klinického vyšetření vystavuji se pokutě od zdrav. pojišťovny. Když ho vykážu, znamená to, že poplatek hradím za pacienta já. Neměl by být další kód -pacient poplatek nezaplatil, a ať si poplatek vymáhají pojišťovny?
doc.MUDr. Vladimír Kříž


Odpověď:

Když nezaplatí nevykazuje se nic. Když zaplatí dodatečně, vykáže 09543 s datem, ke kterému se poplatek váže, tedy kdy bylo provedeno klinické vyšetření a poplatek měl být správně vybrán. S dalším kódem se nepočítá. V dokumentaci musí mít zaznamenáno, proč nevybral, což budou zdravotní pojišťovny kontrolovat.

O tom, aby poplatek, který je příjmem zdravotnického zařízení,vymáhaly zdravotní pojišťovny se neuvažuje.

Mgr. Tomáš Cikrt