Registrace sester při pobytu v zahraničí

26/12/2010 10:40:03

Otázka:

Jsem všeopbecná sestra se čtyřletou praxí převážně v ČR. Od roku 2004 jsem ve Velké Británii, kde pracuji mimo obor zdravotnictví. Plánuji však, že se vrátím do ČR a chtěla bych být zaměstnaná jako zdravotní sestra. Mám několik dotazů:

1) mohu požádat o registraci, i když jsem mimo ČR?
2) mohu se registrovat, i když momentalně nepracuji ve zdravotnictví?
3) mohu se na sbírání kreditů podílet pasivně? Pokud ano, jakým způsobem a kde?


Odpověď:

PhDr. Michaela Hofštetrová Knotková, náměstkyně úseku regulace nelékařských povolání a výzkumu

1)a 2) o vydání osvědčení a registraci můžete požádat i mimo území ČR a nezávisle na současném výkonu povolání po splnění podmínek jednotlivých ustanovení zákona

č. 96/2004 Sb. Upozorňujeme, že žadatele, kteří získali způsobilost k výkonu zdravotnických povolání v jiném členském státě EU než v ČR, podávají Žádost o vydání rozhodnutí o způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání pro státní příslušníky členských států Evropské unie. Formulář žádosti a bližší informace jsou k dispozici na webových stránkách MZ ČR a www.nconzo.cz – registrace – uznávací jednotka.

3) formy celoživotního vzdělávání popisuje § 54 výše zmiňovaného zákona a kreditní systém pro vydání osvědčení upravuje vyhláška č. 423/2004 Sb., kde v § 2 jsou vymezeny pojmy a definovány jednotlivé formy celoživotního vzdělávání a v § 3 počet kreditů pro zápočet k vydání osvědčení. Pokud máte na mysli vzdělávání po internetu, k dispozici jsou
e-learningové kurzy sestra-in na stránkách www.ucebna.net, které získaly souhlasné stanovisko profesní organizace ČAS s ohodnocením 1 kreditu za kurz.

Dle vyhlášky č. 423/2004 Sb.se za účast na vzdělávacích akcích, které se konají v zahraničí nebo jsou vedeny v cizím jazyce, počty kreditů zvyšují o 30 %. Toto zvýhodnění se týká pouze účasti na vzdělávacích aktivitách zdravotnických pracovníků vykonávajících povolání na území ČR. Kredity doložíte potvrzením o účasti na vzdělávací akci a překlad se vyžaduje, pokud jsou pochybnosti o jeho obsahu.