Profesní standardy

26/12/2010 09:59:53

Otázka:

Úmluva o lidských právech a biomedicíně, čl. 4 říká: "Jakýkoliv zákrok v oblasti péče o zdraví je nutno provádět v souladu s příslušnými profesními povinnostmi a standardy." Znění je tzv. nekompromisní, to znamená bez výjimky. Doporučené standardy nejsou tedy platné. Kde jsou publikovány platné standardy, například pro psychiatrii?


Odpověď:

Standardy, neboli tzv. guidelines jsou vydávány odbornými společnostmi působícími v oblasti poskytování zdravotní péče, resp. různých oborů, nejčastěji medicínských specializací, jako jsou např. Česká gastroenterologická společnost, Česká kardiologická společnost, Česká psychiatrická společnost atd.

Tyto odborné společnosti jsou sdruženími, jež sdružují osoby – odborníky, lékaře z dané oblasti medicínské specializace. Tato sdružení se věnují především vědecké práci a aplikaci výsledků nových výzkumů do praxi lékařů – praktiků působících v dané medicínské oblasti. Tyto různé odborné společnosti zvyknou taky vydávat své tzv. guidelines, neboli standardy, které lékařům – odborníkům v daném medicínském oboru zprostředkovávají aktuální informace např. o efektivitě různých způsobů léčby apod.

V jednom medicínském oboru mohou působit víceré odborné společnosti, a tak se může stát, že pro jednu a tu samou medicínskou oblast, např. psychiatrii, budou existovat víceré guidelines. Avšak i když by navenek mohly působit jako navzájem si konkurující, tak obsahem jsou si guidelines různých odborných společností aktivních v jedné a té samé medicínské oblasti velice podobné a obsahově téměř stejné.

Jednotlivé odborné společnosti si své guidelines zpřístupňují různě, některé je mají v elektronické podobě na svých webových stránkách, např. zmíněná Česká kardiologická společnost anebo Česká gastroenterologická společnost, jiné odborné společnosti zpřístupňují své guidelines v tištěné podobě ve svých centrech.

 

 

Na Vaši otázku odpovídá Advokátní kancelář JUDr. Jana Marečková