Plat sanitářek

26/12/2010 10:04:34

Otázka:

Jaký je plat sanitářek?


Odpověď:

V příspěvkových zdravotnických zařízeních se sanitář zařadí podle náročnosti vykonávané práce do 2., 3., nebo do 4. platové třídy s platovým tarifem (příloha č.3 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě) odstupňovaným podle započitatelné praxe. V zařízeních „podnikatelského charakteru“ sanitáři přísluší, pokud z platné kolektivní smlouvy nevyplývá jiná výše mzdy, zaručená mzda ve 2. skupině prací, tj. nejméně ve výši 8900 Kč měsíčně. Navíc má nárok na další složky mzdy podle vykonávané práce, tj. na mzdu za práci přesčas, příplatek za práci ve svátek, za noční práci, za práci ve ztížením pracovním prostředí a za práci v soboru a v neděli.

 

Mgr. Jiří Knott  , MVČR