Odborný dohled

28/12/2010 08:57:42

Otázka:

Pracuji jako zdravotní sestra v DD v nepřetržitém provozu. Od listopadu 2005 mám platnou registraci. Zaměstnavatel mi do nové pracovní náplně od ledna 2005 uvedl „pracuje pod odborným dohledem“. Údajně z důvodu platového zařazení (v současnosti mám platovou třídu 8). Jsem ale nucena vykonávat práci bez odborného dohledu. Postupuje zaměstnavatel dobře?


Odpověď:

Platová třída č. 8 je charakterizovaná jako „odborné specializované práce“ - zajišťování širšího souboru odborných prací s rámcově stanovenými vstupy a způsobem vykonávání a vymezenými výstupy, které jsou organickou součástí širších procesů; práce v rámci komplexních systémů s vnitřním členěním na ucelené subsystémy s úzkými vazbami na další systémy a s vnitřním členěním i mimo rámec organizace.

Formulace „pracuje pod odborným dohledem“ zřejmě nesouvisí se zařazením do platové třídy - z příloh zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, v platném znění, takový požadavek nevyplývá.

Pojem „odborného dohledu“ upravuje zákon č. 96/2004, o nelékařských zdravotnických povoláních, který v § 4 odst. 3 a 4 definuje, co se rozumí výkonem povolání zdravotnického pracovníka „bez odborného dohledu“ (odst. 3) a „pod odborným dohledem“ (odst. 3).

V dílu 1. hlavy II. uvedeného zákona jsou stanoveny požadavky pro výkon zdravotnického povolání bez odborného dohledu po získání odborné způsobilosti; mezi jinými povoláními „bez odborného dohledu“ jsou zde v § 5 stanoveny požadavky odborné způsobilosti k výkonu povolání všeobecné sestry.

Z tohoto systematického zařazení všeobecné sestry mezi povoláními vykonávanými bez odborného dohledu logicky plyne, že všeobecná sestra vykonává po získání stanovené odborné způsobilosti povolání „bez odborného dohledu“.

Pokud se týká zdravotnických povolání vykonávaných „pod odborným dohledem nebo přímým vedením“, patří mezi ně povolání zdravotnického asistenta, laboratorního asistenta, ortoticko-protetického technika, řidiče vozidla zdravotnické záchranné služby, ošetřovatele, sanitáře apod. – nikoli všeobecné sestry. Tazatelka se tedy odůvodněně ohrazuje vůči textu nové pracovní náplně, která ji staví z hlediska požadavků odborné způsobilosti na roveň ošetřovatelky.

 

JUDr. Pavel Musil