Odborná způsobilost k výkonu sanitáře

26/12/2010 10:51:45

Otázka:

Má odbornou způsobilost k výkonu sanitáře absolventka nádstavbového studia na Střední zdravotnické škole (obor zdravotní sestra) ?


Odpověď:

Odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání sanitáře upravuje § 42 odst. 1 a 2 zákona č. 96/2004 Sb. Odbornou způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry upravuje § 5 odst. 1 výše uvedeného zákona.
Prováděcí předpis vyhláška č. 424/2004 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků upravuje činnosti všeobecné sestry a některé z uvedených činností se vyskytují u zdravotnických povolání ošetřovatel a sanitář.
K této problematice vyšlo stanovisko MZ ČR v časopise Sestra č. 11/2007 str. 15, které doporučujeme prostudovat. Ze stanoviska k uznávání kvalifikace všeobecná sestra na základě prováděných činností uvedených ve vyhlášce č. 424/2004 Sb. vyplývá, že všeobecná sestra je způsobilá vykonávat činnosti ošetřovatele a všeobecného sanitáře.


PhDr. Michaela Hofštetrová-Knotková