je registrace sester nutná ?

27/12/2010 14:26:06

Otázka:

Vážení, jsem diplomovaná zdravotní sestra v důchodu. Mám možnost pracovat v chirurgické ambulanci a nevím, zda nevznikne nějaký problém když nemám registraci, nebo jaký by to mělo vliv na platové zařazení. Děkuji za odpověď. Hana Hendrichová


Odpověď:

Paní Hendrichová, vykonávat činnosti všeobecné sestry v chirurgické ambulanci můžete i bez osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Je však nutné, aby jste tyto činnosti všeobecné setry dělala pod odborným dohledem. Za výkon povolání pod odborným dohledem se považuje výkon činností, ke kterým je zdravotnický pracovník způsobilý při dosažitelnosti rady a pomoci zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu těchto činností bez odborného dohledu a v rozsahu, který tento zdravotnický pracovník určí. Tedy laicky řečeno pod dohledem všeobecné sestry s osvědčení a registrací. Platové zařazení se odvíjí od platných právních norem a katalogu prací. Rozhodnutí o platovém zařazení je pouze v kompetenci Vašeho zaměstnavatele.

PhDr. Michaela Hofštetrová-Knotková