11. platová třída pro lékaře s I.atestací

26/12/2010 11:06:19

tázka:

Dobrý den,
jsem lékař s atestací I. stupně z oboru pediatrie složenou v roce 2002, poté dle původního systému vzdělávání zařazena do přípravy na atestaci z oboru alergologie a imunologie. Mám licenci ČLK k samostanému výkonu povolání v oboru pediatrie.
Po mateřské dovolené jsem v září letošního roku nastoupila do FN jako pediatr v ambulantní části. Po nástupu do zaměstnání mi bylo oznámeno, že platový výměr byl změněn na 11. platovou třídu, důvod této změny není uveden.
Na jaké platové zařazení mám nárok? Mohu se nějak rozhodnutí personálního oddělení bránit? Domnívám se, že mi nepřísluší ohodnocení stejné, jako získávají absolventi fakuty.
Děkuji za odpověď.
 


Odpověď:

Podle katalogu prací (příklad č. 2.19.38 přílohy nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění) se do 11. platové třídy zařazuje lékař před zařazením do specializační průpravy. Pokud by tazatelka vykonávala preventivní, diagnostickou a léčebnou péči v jiném oboru, než ve kterém získala atestaci I. stupně nebo do kterého byla zařazena, bylo by toto platové zařazení nepochybně správné. Pokud však pracuje v oboru své I. atestace, je třeba na ni pohlížet jako na lékaře zařazeného do specializační průpravy a přísluší jí platový tarif v příslušném stupni 12. platové třídy. Nejjednodušší cesta k nápravě je jednání s vedoucím (primářem) oddělení nebo s útvarem odpovědným za odměňování, případně s ředitelem zdravotnického zařízení. Pokud by ani tato jednání nepomohla, může se tazatelka obrátit na zřizovatele zařízení, tedy, pokud jde o fakultní nemocnici, na Ministerstvo zdravotnictví; jeho stanovisko je ovšem pouze doporučující a zjednání nápravy nařídit nemůže. To přísluší pouze soudu.

 

 


Odpovídá:  Mgr. Jiří Knott, ministerstvo zdravotnictví