Zařazení do 10. platové třídy

26/12/2010 10:43:26

Otázka:

Pracuji jako zdrav. sestra na ARU, letos v září 2007 jsem ukončila spec. vzdělání ARIP, které jsem si sama hradila, ale které je nutné pro práci na ARU. Zaměstnavatel mě nechce zařadit do 10. platové třídy - pracuji v příspěvkové organizaci. Jako důvod uvádí, že mu stačí, aby jen polovina sester na ARU měla ARIP - je nás 12 sester pracujících v třísměnném provozu na 5 lůžek. A těmto 6 sestrám, které ARIPA mají ho platí a nám zbytku, které ho máme také, ho nechce zaplatit, přitom vykonáváme a máme podepsanou pracovní náplň jako sestra ARIP. Ptám se je-li to právně v pořádku. Děkuji za odpověď.


Odpověď:

Rozdílné platové zařazení zdravotnických pracovníků pracujících na témže pracovišti je právně odůvodněné pouze za předpokladu striktního rozlišování mezi složitostí, namáhavostí a odpovědností jednotlivých pracovníků v týchž směnách. To znamená, že zaměstnanci v 10. platové třídy by nutně museli vykonávat složitější, namáhavější a odpovědnější práci, než zaměstnanci zařazení v 9. platové třídě. Tuto variantu však považuji vzhledem k formulaci dotazu spíše za teoretickou, neboť zřejmě všichni zaměstnanci na daném pracovišti ARO pečují o stejné pacienty a zřejmě i plní prakticky totožné pracovní úkoly.

Proto, pokud zaměstnavatel skutečně požaduje po zaměstnanci výkon takové práce, která zjevně spadá do 10. platové třídy, pak by mu ji měl přiznat, tím spíše pokud tento zaměstnanec splňuje i nezbytné kvalifikační předpoklady.

JUDr. Dominik Brůha