Registrace sester

25/12/2010 16:16:57

Otázka:

Prosím,
o zaslání informací o registraci zdrav.sester po ukončení studia.Od Jaké doby se sbírají kredity,jaký počet a jakou lhůtu musíme splnit abychom byly registrované sestry.Předem děkuji za odpověď


Odpověď:

Podmínky registrace a získání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu jsou závislé od toho, jakým studiem a kdy jste získala odbornou způsobilost. § 5 zákona č. 96/2004 Sb., upravuje získání odborné způsobilosti pro povolání všeobecná sestra a další podmínky k výkonu svého povolání bez odborného dohledu /např. 3 roky výkonu povolání pro absolventy SZŠ/ Některé všeobecné sestry mohou požádat o vydání osvědčení do 18 měsíců od získání odborné způsobilosti podle § 67 odst. 2 písm. a) bez doložení praxe a kreditů. Ostatní musí prokázat stanovený výkon povolání a 40 kreditů nebo doklad o složení zkoušky.
Bližší informace naleznete na www.nconzo.cz – registr nebo www.mzcr.cz.

JUDr. Ondřej Dostál