Příplatek za směnnost ...

26/12/2010 09:46:08

Otázka:

Pracuji jako ošetřovatelka ve třísměnném provoze. Jaké služby musím odpracovat, abych měla nárok na přípatek za směnnost za měsíc?


Odpověď:

Za práce vykonávané střídavě ve dvousměnném, třísměnném nebo nepřetržitém provozním režimu, tedy v režimu, kdy se zaměstnanci pravidelně střídají ve směnách, přísluší zaměstnanci podle § 8 a přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, zvláštní příplatek ve výši stanovené zaměstnavatelem v rozpětí od 400 do 1000 Kč měsíčně. Pokud zaměstnanec vykonává v měsíci práci po dobu kratší než činí stanovená pracovní doba (v třísměnném a nepřetržitém pracovním režimu 37,5 hodiny týdně), zaměstnavatelem určená částka se přiměřeně krátí. Počet odpracovaných nočních či odpoledních směn přitom není podstatný. Rozhodující je naplnění stanovené pracovní doby a pravidelné střídání zaměstnanců ve směnách.

 

Mgr. Jiří Knott