Praxe bez zaměstnání

26/12/2010 10:13:27

Otázka:

Jsem "registrovaná" k výkonu zdrav. povolání bez dohledu s platností do konce roku 2009. Semináře a konference navštěvuji, kreditní body sbírám. Ovšem jsem již 12 let bez praxe (dvě mateřské dovolené a nedostatek pracovních příležitostí), nyní docházím 6 měsíců alespoň jako dobrovolník do domova důchodců. Kolik musím mít praxe, aby mi bylo Osvědčení k výkonu zdrav. povolání bez odborného dohledu prodlouženo? (40 kreditů + kolik let praxe?)


Odpověď:

K prodloužení platnosti osvědčení je nutné splnit podmínky podle § 67 odst. 2 písm. b) zákona č. 96/2004 Sb., : doložení 40 kreditů z celoživotního vzdělávání a praxe v příslušném oboru v délce min. 1 rok v rozsahu min. 0,5 stanovené týdenní pracovní doby nebo 2 roky v rozsahu min. 0,2 stanovené týdenní pracovní doby – vše z období posledních 6 let. Do výkonu povolání se započítává i doba rodičovské dovolené, nejvýše však 14 týdnů v kalendářním roce, pokud nebyl pracovní poměr před nástupem na MD ukončen a to do 3 let věku každého dítěte. Dále máte možnost přihlásit se ke zkoušce, kterou se ověřuje způsobilost k výkonu příslušného povolání a kterou můžete nahradit účast na celoživotním vzdělávání /teoretická zkouška/ , nebo praxi z posledních 6 let /praktická zkouška/. Upozorňujeme, že zkouškou nelze nahradit některé podmínky, které žadatelé do dvou let ode dne nabytí účinnosti zákona č. 96/2004 Sb., (tzv. přechodné období do 31.3.2006) nemuseli prokazovat, např.: 3 roky výkonu zdravotnického povolání u absolventů SZŠ.

PhDr. Michaela Hofštetrová-Knotková