Povolí registraci i bez praxe?

26/12/2010 10:50:59

Otázka:

Jsem absolventkou SZŠ ještě oboru všeobecná sestra. Po škole jsem se nechala zaregistrovat v přechodném období. Registraci jsem dostala do roku 2010. Nyní studuji obor ošetřovatelství na 1 LF UK. Chtěla bych i nadále pokračovat ve studiu Mgr. Ale zatím nemám žádnou praxi. Proto jsem se chtěla zeptat, zda i bez praxe mi registraci povolí, když chodím do školy? Nebo musím do praxe na 1 rok na 0,5 úvazku nebo na 2 roky na 0,2 úvazku? A pokud ano, jakou musím mít se zaměstnavatelem smlouvu (DPP, DPČ, pracovní poměr)?


Odpověď:

Pro prodloužení platnosti osvědčení je nutné doložit dle § 67 odst. 2 písm. b) zákona č. 96/2004 Sb. výkon povolání (min. 1 rok z období posledních 6 let v rozsahu min. poloviny stanovené týdenní pracovní doby nebo min. 2 roky v rozsahu min. pětiny stanovené týdenní pracovní doby, u absolventů SZŠ min. 3 roky po získání odborné způsobilosti - maturitě) a 40 kreditů z celoživotního vzdělávání, nebo přihlásit se ke zkoušce, kterou se ověřuje způsobilost k výkonu příslušného povolání. Podmínka 3 let výkonu povolání se nevztahuje na ty absolventy SZŠ, kteří prokáží vysokoškolské studium ošetřovatelského zaměření. Na základě potvrzení vysoké školy o absolvování odborné praxe v rámci studia s hodinovou dotací je možné započítat i dobu praktického vyučování v rozsahu, který odpovídá činnostem všeobecné sestry a je realizován ve zdravotnickém zařízení nebo zařízení sociálních služeb, popřípadě při výuce zdravotnických pracovníků.


PhDr. Michaela Hofštetrová-Knotková