posouzení odbornosti

25/12/2010 16:18:08

Otázka:

Dobrý den,rád bych se chtěl zeptat na posouzení odbornosti.Pracuji od r.1984 v oboru masér.Mám několik kurzů a odborných stáží,které mi posloužili k odbornému růstu.Od r.1993 jsem pracoval pod odborným dohledem fyzioterapeuta v privátním zdr.zařízení v oboru rehabilitační pracovník-masér na základě rozhodnutí o registraci NZZ.Nyní po absolvování SZŠ v Děčíně obor všeobecná zdravotní sestra jsem dostal nabídku od našich lékařů v Lékařském domě,abych si zřídil vlastní praxi v jejich privátním zařízení.Po přečtení zákona č.96/2004Sb.jsem zjistil,že způsobilost k výkonu povolání maséra je nutný kurz s akreditací a poté může pracovat pod odborným dohledem.Předpokládám,že se jedná o nezdravotníky s kurzem.Nenašel jsem však nic,má-li masér s akreditovaným kurzem a praxí pod odborným dohledem zdravotnické vzdělání,v mém případě všeobecné zdravotní sestry,způsobilost k výkonu povolání fyzioterapeuta,zdr,pracovníka a jiného odborného pracovníka poskytujícího zdravotní péči.Vím,že za výkon všeobecné zdravotní sestry se považuje poskytování oš.péče.Dále se všeob.sestra podílí ve spolupráci s lékařem na preventivní,léčebné,diagnostické,"rehabilitační",neodkladné nebo dispenzární péči.Můžete mi prosím zjistit,mám-li možnost dle vzdělání a praxe uznání odbornosti,abych mohl podat žádost o posouzení a uznání v oboru fyzioterapeut,všeob.zdr.sestra,rehabilitační pracovník-masér či odborný pracovník ve zdravotnictví?A poté žádat o registraci NZZ?Děkuji s pozdravem Milan Vágner


Odpověď:

Odbornou způsobilost pro výkon povolání fyzioterapeuta upravuje § 24 zákona č. 96/2004 Sb. Žádné z Vámi popsaných absolvovaných studií nebo kurzů Vás neopravňuje k výkonu tohoto povolání. Registrovat se a požádat o vydání osvědčení můžete pouze pro povolání všeobecná sestra a to po prokázání 3 let výkonu povolání všeobecné sestry po maturitě a doložení 40 kreditů z celoživotního vzdělávání.
Pokud jste absolvoval akreditovaný kvalifikační kurz v oboru masér, můžete toto povolání vykonávat v rámci rehabilitační a léčebné péče pod přímým vedením fyzioterapeuta způsobilého k výkonu povolání bez odborného dohledu nebo lékaře se specializací v oboru rehabilitační a fyzikální medicína. O osvědčení nežádáte.


PhDr. Michaela Hofštetrová-Knotková