Pečovatelka pro soc.službu

25/12/2010 16:19:19

Otázka:

Dobrý den,
chtěla bych vědět, kde se všude mohu uplatnit s akreditovaným kurzem - pečovatelka pro soc.službu,
a je možný další profesní růst?

Děkuji,
Iveta Urbanová


Odpověď:

Činnosti pracovníků v sociálních službách a jejich další profesní růst upravuje zákon č. 108/2006 Sb., který spadá do působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí. Tento zákon upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím sociálních služeb a příspěvku na péči, podmínky pro vydání oprávnění k poskytování sociálních služeb, výkon veřejné správy v oblasti sociálních služeb, inspekci poskytování sociálních služeb a předpoklady pro výkon činnosti v sociálních službách. Dále upravuje předpoklady pro výkon povolání sociálního pracovníka, pokud vykonává činnost v sociálních službách nebo podle zvláštních právních předpisů při pomoci v hmotné nouzi, v sociálně-právní ochraně dětí, ve školách a školských zařízeních, ve zdravotnických zařízeních, ve věznicích, v zařízeních pro zajištění cizinců a v azylových zařízeních.

JUDr. Ondřej Dostál