Nespravedlivá výpověď?

28/12/2010 09:03:09

Otázka:

Pracovala jsem u jedné firmy a dostala jsem smlouvu na dobu určitou na 1 rok se zkušební dobou 3 měsíce. Od 12. 9. 2005 jsem nastoupila do práce, jenže 5. 12. 2005 mi onemocněla dcera a dostala jsem paragraf na 9 dní, tj. 14. 12. 2005 jsem měla podle paragrafu nastoupit zpět do práce. Zaměstnavatel mi ale za to, že moje dcera onemocněla strhl prémie, celkem 5000 Kč a ještě k tomu jsem dostala 9. 12. 2005 výpověď z práce. Měla jsem si prý sehnat hlídání. Je to vůbec možné aby, mě vyhodili za to, že mám nemocné dítě?


Odpověď:

Tazatelka nastoupila do pracovního poměru 12.9.2005 se zkušební dobou v délce tři měsíců. Tato zkušební doba tedy měla skončit až dne 12.12.2005, a jelikož se prodlužuje o dobu překážek v práci, pro které zaměstnanec nemůže během zkušební doby konat práci (tedy i o dobu ošetřování člena rodiny) v rozsahu nejvýše deseti pracovních dnů, skončila by až po uvedeném dnu a připočtení tolika pracovních dnů, kolik trvalo ošetřování člena rodiny.

Přestože tazatelka používá výraz „výpověď“ pro pracovněprávní úkon, který od zaměstnavatele obdržela dne 9.12.2005, mohlo se jednat (a pravděpodobně se jednalo) o zrušení pracovního poměru ve zkušební době. Ve zkušební době může jak zaměstnavatel, tak i zaměstnanec zrušit pracovní poměr písemně z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu (důvod zde není relevantní).

Zaměstnavatel může zrušit pracovní poměr jednostranně ve zkušební době i v době, kdy zaměstnankyně nepracuje z důvodu ošetřování člena rodiny, dokonce i v době, kdy je zaměstnankyně např. v pracovní neschopnosti (v této době by platil tzv. „zákaz výpovědi“, neznamená to však, že by v takovém období nebylo možno zrušit pracovní poměr zrušením ve zkušební době nebo např. dohodou).

Pro zrušení ve zkušební době zákon stanoví pouze tu podmínku, že písemné oznámení o zrušení pracovního poměru má být doručeno druhé straně zpravidla alespoň tři dny přede dnem, kdy má pracovní poměr skončit (porušení tohoto pravidla však nemá vliv na platnost zrušení).

Pokud se týká „stržení prémií“, záleží vždy na individuálních podmínkách, zejména když pojmem „prémie“ je míněna zřejmě nenároková složka mzdy nebo platu, jejíž poskytnutí závisí na rozhodnutí zaměstnavatele nebo na pracovních výkonech v určitém období (takových výkonů zřejmě nemohla zaměstnankyně dosahovat, když nepracovala z důvodu překážky v práci – ošetřování člena rodiny).

 

 

Na Vaši otázku odpovídá AK Kůta Musil Vaňková & partners

JUDr. Pavel Musil