,,nejen pro sestřičky a záchranářky,, Návrat po rodičovské

25/12/2010 16:06:19

Otázka:

Před nástupem na mateřskou/rodičovskou dovolenou jsem byla zaměstnána jako zdravotní sestra v domově seniorů. Do práce bych se měla vrátit v září, kdy budou dceři tři roky. Během mé nepřítomnosti nastoupila nová ředitelka, která mi sdělila, že mi již pracovní místo nedrží. Sdělila mi, že mě může zaměstnat na nižší úrovni (doslova „sesadit“). Ostatní pracovníky domova seniorů tvoří pouze sociální asistenti (dříve sanitáři). Má ředitelka právo dát mi takovou pracovní pozici? Co se stane, pokud nepřijmu? Musím pak dát výpověď já? Je možné, abych sama dostala výpověď pro nadbytečnost?


Odpověď:

Mateřská dovolená i rodičovská dovolená patří mezi překážky v práci na straně zaměstnance, resp. zaměstnankyně. Zákoník práce má takto vytvořený omluvený důvod nepřítomnosti zaměstnance na pracovišti, přičemž pracovní smlouva mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem trvá, nic se na ní bez dohody obou stran nemění.
V pracovní smlouvě se povinně mimo jiné sjednává druh práce, který má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat, a místo nebo místa výkonu práce, ve kterých má být práce vykonávána.
Určení konkrétního pracoviště v rámci zaměstnavatele nebo konkrétní pracovní náplně v rámci druhu práce sjednaného v pracovní smlouvě je pak plně v kompetenci zaměstnavatele. Ten pak určení pracoviště a vymezení pracovní náplně může v průběhu pracovního poměru jednostranně měnit, což je pro zaměstnance závazné.
Platí smlouva, je však možná i domluva.
§ 47 zákoníku práce upravuje několik speciálních situací návratu zaměstnance do zaměstnání po skončení některých případů překážek v práci. V těchto případech je zaměstnavatel povinen zařadit zaměstnance na jeho původní práci a pracoviště. Pokud by to nebylo možné proto, že původní práce se už u něj nevykonává nebo původní pracoviště bylo zrušeno, zařadí zaměstnavatel zaměstnance na druh práce podle toho, co je sjednáno v pracovní smlouvě. Mezi tyto speciální případy patří ve vztahu k situaci tazatelky pouze návrat do práce po skončení mateřské dovolené.
Jestliže tedy tazatelka nastupuje do práce po skončení rodičovské dovolené, uvedené pravidlo neplatí. Zaměstnavatel ji může zařadit na původní práci a pracoviště, ale nemusí. Jeho povinností však je přidělovat jí práci v rámci druhu práce sjednaného v pracovní smlouvě.
Má-li tazatelka tedy v pracovní smlouvě sjednánu jako druh práce práci všeobecné sestry, nemohou jí být přidělovány úkoly v rámci jiného druhu práce.
Samozřejmě pokud by zaměstnavatel její práci jakožto všeobecné sestry již nepotřeboval, může jí nabídnout jiný druh práce, na tom by se však musel s tazatelkou domluvit. Stejně tak může v takové situaci zaměstnavatel rozvázat s tazatelkou pracovní poměr výpovědí podle § 52 písm. c) zákoníku práce pro nadbytečnost.

Mgr. Radek Policar