Kreditní body a dvě registrace

26/12/2010 10:39:15

Pracuji ve zdravotnictví více než 30 let, mám dvě registrace (všeobecná sestra + zdravotní laborant). V současnosti jako laborant nepracuji. Kolik musím mít bodů podle kreditního systému? (40 nebo 80)?


Odpověď:

K prodloužení platnosti osvědčení musíte ke každé registraci doložit min. 1 rok výkonu příslušného povolání a 40 kreditů celoživotního vzdělávání pro každý obor, celkem tedy 80 kreditů. Pokud se zúčastníte vzdělávací akce, která má souhlasné stanovisko víceoborové profesní organizace a je určena pro všeobecné sestry i zdravotní laboranty, budou Vám náležet kredity pro obě zdravotnická povolání. Dále máte možnost požádat o složení zkoušky, kterou se ověřuje způsobilost k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu a která může nahradit kredity i praxi.

PhDr. Michaela Hofštetrová-Knotková