Dovolená na zotavenou vs mateřská dovolená

25/12/2010 16:05:05

Otázka:

Jak je to s dovolenou na zotavenou, pokud jsem na mateřské dovolené? Když jsem šla na neschopenku, tak jsem se ptala účetní, jak s dovolenou,
a bylo mi řečeno, že mi ji proplatí (minulý rok). Pak jsem se opět vydala do práce, ale to už jsem přecházela z mateřské dovolené na rodičovský příspěvek, takže jsem neměla možnost si dovolenou na zotavenou vybrat. Mám celkově asi 16 dní staré dovolené. Je zaměstnavatel povinen mi ji proplatit?
 


Odpověď:

Pokud rozumím otázce dobře, tazatelka dosud nevyčerpala určitý počet dnů dovolené, na kterou jí vznikl nárok, a v současnosti se nachází na rodičovské dovolené.
Je-li tomu tak, pak se na situaci tazatelky vztahuje ustanovení § 218 odst. 3 zákoníku práce, které představuje jedinou výjimku z obecného systému možnosti čerpat dovolenou i v dalším období po roce, v němž na dovolenou vznikl nárok.
Podle uvedeného ustanovení má zaměstnavatel, který nemůže určit zaměstnankyni čerpání dovolené ani do konce příštího kalendářního roku po roce, ve kterém jí na tuto dovolenou vznikl nárok, a to z důvodu čerpání rodičovské dovolené, určit jí čerpání této dovolené až po skončení její rodičovské dovolené.
Zaměstnavatel by tedy tazatelce neměl dovolenou proplatit, ale určit jí její čerpání po skončení její rodičovské dovolené.

Mgr. Radek Policar