Ceníky praktických lékařů

25/12/2010 16:10:19

Otázka:

Dobrý den, na internetu jsem nalezl ceníky praktických lékařů, kteří vybírají poplatek od pacienta za úkony, které jsou běžně hrazené ze zdravotního pojištění. Není takový výběr poplatků v rozporu se zákonem?


Odpověď:

Podle § 11 odst. 1 písm. d) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, v platném znění, má pojištěnec právo na zdravotní péči bez přímé úhrady, pokud mu byla poskytnuta v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem (lékař má uzavřenou smlouvu s pojišťovnou a úkon je hrazen ze zdravotního pojištění).

Lékař, jiný odborný pracovník ve zdravotnictví či zdravotnické zařízení nesmí za hrazenou zdravotní péči přijmout od pojištěnce žádnou úhradu. Při porušení této povinnosti je oprávněn příslušný orgán státní správy odejmout lékaři oprávnění k poskytování zdravotní péče nebo uložit pokutu. Ze stejných důvodů je příslušná zdravotní pojišťovna oprávněna vypovědět smlouvu o poskytování a úhradě zdravotní péče.

Mgr. Libor Štajer