bakalářský titul

25/12/2010 16:15:46

Otázka:

Vážení,
chtěla bych vědět zda-li mám právo užívat titul bakaláře. Pracuji již více jak třicet let v oboru zdravotní sestra - stomalogie.
V letech 1987 - 1989 jsem v tehdejším Institu pro další vzdělávání středních zdravotnických pracovníků v Brně úspěšně absolvovala pomaturitní specializační studium v úseku práce stomatologická péče při zaměstnání.

Již skutečně nevím na jakou instituci se s tímto mým dotazem obrátit. Jde mi totiž o další profesní růst, neboť toto studium mě opravňuje samostatnému výkonu v oboru zubní hyginička.

Předem Děkuji za odpověď


Odpověď:

Od 1. 7. 2008, kdy vešla v platnost novelizace zákona č. 96/2004 Sb., je umožněno prokázat odbornou způsobilost k výkonu povolání dentální hygienistky i absolventům studijního oboru pro přípravu všeobecných sester a pomaturitního specializačního studia stomatologická péče, pokud bylo studium PSS zahájeno nejpozději v roce 1994. Kromě praxe v oboru je k získání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu nutné doložit ještě 40 kreditů z období posledních 6 let, nebo doklad o složení zkoušky.
Ukončení pomaturitního specializačního studia Vás neopravňuje k užívání titulu bakaláře.

JUDr. Ondřej Dostál