Zvyšování kvalifikace bez zájmu zaměstnavatele

26/12/2010 10:58:45

Otázka:

Dobrý den. Pracuji 15 let jako sanitárka - ošetřovatelka. Již mnohokrát jsem si chtěla zvýšit kvalifikaci. Zaměstnavatel bohužel neměl o něco takového zájem, neboť jsem pro něj levná pracovní síla. Práce mě baví, dělám ji ráda, ale vzhledem k tomu, že se mi přibližuje důchodový věk, chtěla bych také vyšší finanční ohodnocení. Po mnoha pokusech se to zdá být neprůstřelné. Poraďte mi prosím,co mám dělat.


Odpověď:Je třeba uvést, že na rozdíl od tzv. prohlubování kvalifikace (§ 230 zákoníku práce), kterým se nemění podstata kvalifikace a které je pro zaměstnance ze zákona povinné, tak tzv. zvyšování kvalifikace již povinné není, a to ani pro zaměstnance, ovšem ani pro zaměstnavatele.

Zvyšování kvalifikace je dle zákoníku práce (§ 234) považováno za nadstandard, kterým se mění hodnota kvalifikace a jde tak o získání nebo rozšíření kvalifikace.

Zvyšováním kvalifikace se rozumí studium, vzdělávání, školení nebo jiná forma přípravy k dosažení vyššího stupně vzdělání, jestliže jsou v souladu s potřebou zaměstnavatele.

Právě s ohledem na skutečnost, že zvyšování kvalifikace představuje z hlediska zaměstnance i zaměstnavatele nadstandard oproti běžným pracovním povinnostem, nelze si u zaměstnavatele nárokovat, aby zaměstnanci zvýšení kvalifikace umožnil vždy, pokud si to zaměstnanec přeje.

Jediným řešením je sjednání tzv. kvalifikační dohody podle § 234 zákoníku práce. Jak vyplývá již z názvu této dohody, jde o dvoustranný projev vůle zaměstnance i zaměstnavatele o tom, za jakých podmínek zaměstnavatel umožní zaměstnanci zvýšení kvalifikace.

Vzhledem k tomu, že jde o dvoustranný právní úkon, nelze uzavření takové smlouvy právně vynutit a nezbývá než se snažit zaměstnavatele efektivně přesvědčit, aby sám navrhl zaměstnanci dohodu o zvýšení kvalifikace či aby přistoupil na návrh kvalifikační dohody předložené zaměstnancem, který má o zvýšení kvalifikace zájem.

V rámci jednání o zvýšení kvalifikace lze doporučit, aby zaměstnanec využil zejména osobní jednání a vysvětlil zaměstnavateli např. výhody kvalifikační dohody v podobě závazku k setrvání zaměstnance u téhož zaměstnavatele po dobu až 5 let, čímž se sníží fluktuace zaměstnanců, vysvětlil výhody lépe kvalifikovaného pracovníka a jeho přínos pro zaměstnavatele z hlediska organizační struktury a rozsahu pracovních úkolů apod.

 

 

Odpovídá JUDr. Dominik Brůha, AK Brůha