Způsobilost porodní asistentky

26/12/2010 09:52:27

Otázka:

Téměř tři roky pracuji jako porodní asistentka na por.-gyn.klinice jako sestra typu B,pod odborným dohledem.Studium tohoto oboru jsem absolvovala na Univerzitě Pardubice,program ošetřovatelství,obor porodní asistentka a získala titul Bc. Jsem registrovanou porodní asistentkou. Na naší klinice mi bylo řečeno, že i když mám vysokoškolské vzdělání, chybí mi specializace v IDVPZ Brno, která je nezbytná pro práci bez odborného dohledu. IDVPZ mi však sdělil, že mé vzdělání je maximum, které mohou porodní asistentky získat a samo o sobě mě řadí do skupiny sester bez odborného dohledu. Chtěla bych Vás požádat o váš názor na tuto problematiku.


Odpověď:

Pokud jste registrovanou porodní asistentkou jak píšete, získala jste z MZ ČR Osvědčení, které Vás opravňuje k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. K práci porodní asistentky bez odborného dohledu není nutná další specializace, pouze v případě že Váš zaměstnavatel po Vás vyžaduje činnosti porodní asistentky se specializovanou způsobilostí, musí tuto doložit. Činnosti porodní asistentky se specializovanou způsobilostí naleznete v §§ 61 – 64 vyhlášky č. 424/2004 Sb., kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků.

PhDr. Michaela Hofštetrová-Knotková