Zdravotní dokumentace

25/12/2010 15:58:20

Otázka:

Jak mohu získat svou zdravotní dokumentaci pro svého zaměstnavatele, když má zdravotní karta byla zničena?
 


Odpověď:

Na dotaz odpovídá
Mgr. Lucie Neubertová
advokátní kancelář KMVS


Na úvod je nezbytné uvést, že výpis ze zdravotnické dokumentace je jedním z nezbytných podkladů pro provedení lékařské preventivní prohlídky za účelem posouzení zdravotní způsobilosti k práci zaměstnance. Zaměstnanec není povinen výpis ze zdravotnické dokumentace předkládat zaměstnavateli, nicméně podle ustanovení § 21 odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, platí mezi lékaři závodní preventivní péče a lékařem registrujícím zaměstnance vzájemná informační povinnost o skutečnostech důležitých pro posouzení zdravotní způsobilosti k práci.
Tito lékaři si tedy navzájem poskytují kopii či výpis ze zdravotní dokumentace, přičemž v žádosti o poskytnutí takové dokumentace by měl být specifikován rozsah požadovaného výpisu ze zdravotnické dokumentace. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že zaměstnavatel nemá nárok na předložení zdravotnické dokumentace a či její části.

Vyžádejte si písemné potvrzení

Ve vašem dotazu není specifikováno, zdali zdravotnická dokumentace byla zničena, nebo skartována v souladu se zákonem. Předpokládáme tedy, že vaše zdravotnická dokumentace, vedená podle § 67b zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů byla nenávratně zničena, tudíž z ní není možné pořizovat výpisy či opisy. Podle výše uvedeného postupu, kterým se získává výpis ze zdravotnické dokumentace, lze předpokládat, že tato skutečnost bude oznámena lékaři závodní preventivní péče přímo od ošetřujícího lékaře. V případě, že nikoliv, pak doporučujeme si vyžádat písemné potvrzení o tom, že došlo ke zničení zdravotnické dokumentace, a to od přímo lékaře, nebo zdravotnického zařízení, které ji vedlo.