Zařazení sestry do platové třídy II.

26/12/2010 10:03:27

Otázka:

Pracuji jako všeobecná sestra bez odborného dohledu v psychiatrické léčebně v příspěvkové organizaci a poskytuji specializovanou ošetřovatelskou péči. Plánuji, realizuji a hodnotím. Mám PSS v oboru psychiatrie. Jsem zařazena do 8. platové třídy. Mám nárok na 9. platovou třídu?


Odpověď:

Všeobecná sestra, poskytující komplexní základní nebo specializovanou ošetřovatelskou péči bez odborného dohledu, má nárok na zařazení do 9. platové třídy. Podmínkou pro toto zařazení je však skutečnost, že zaměstnavatel po sestře tuto samostatnou práci bez odborného dohledu požaduje. Samotný fakt, že sestra získala osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, případně specializovanou způsobilost, nárok na práci bez odborného dohledu a tím ani na uvedené platové zařazení, nezakládá. Rozhodující je vždy potřeba zaměstnavatele, vyjádřená zpravidla v pracovní náplni; ta ovšem nesmí být v rozporu s pracovní smlouvou.

 

Mgr. Jiří Knott