Vrchní sestra domácí péče

26/12/2010 09:49:41

Otázka:

Byla mi nabídnuta funkce vrchní sestry domácí péče. Jsem registrovaná. Jako zdravotní sestra pracuji 21 let. Z toho v DP 8 let. Průběžně se vzdělávám semináře, školení. Musím mít nějakou další kvalifikaci?


Odpověď:

V novele zákona č. 96/2004 Sb., která nabyla účinnosti dnem 1.7.2008, byly zrušeny podmínky pro výkon vedoucích funkcí při vedení nelékařských zdravotnických povolání ve zdravotnickém zařízení. Zařazení pracovníků do vedoucích funkcí je v kompetenci a posouzení zaměstnavatele.

PhDr. Michaela Hofštetrová-Knotková