Registrace sester - zameškání situace

26/12/2010 10:41:46

Otázka:

Pracuji 22 let jako zdravotni sestra, v nemocnici na odd. následné péče. V dobe, kdy se zřizovaly registrace, jsem toto kvůli mylným informacím zmeškala. Chtěla bych to napravit, ale nevím, jak postupovat v současné době. Případně co do budoucna pro mě bude znamenat práce bez registrace.


Odpověď:

PhDr. Michaela Hofštetrová Knotková, náměstkyně úseku regulace nelékařských povolání a výzkumu

Osvědčení a registrace vás opravňuje k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Pro vydání osvědčení a registraci musíte podle § 67 odst. 2 písm. b) zákona č. 96/2004 Sb. kromě odborné, zdravotní způsobilosti a bezúhonnosti (výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců) splňovat: 1 rok výkonu povolání v příslušném oboru z období posledních 6 let v rozsahu min. poloviny stanovené týdenní pracovní doby nebo 2 roky výkonu povolání v příslušném oboru z období posledních 6 let v rozsahu min. pětiny stanovené týdenní pracovní doby. Dále doložit 40 kreditních bodů z celoživotního vzdělávání rovněž z období posledních 6 let. Podmínku praxe a kreditů lze nahradit zkouškou k vydání osvědčení.

Bližší informace o registraci, zkoušce a formuláře žádostí naleznete na www.nconzo.cz – registrace – registr.

Pokud si o vydání osvědčení a registraci nepožádáte budete vykonávat činnosti všeobecné sestry pod odborným dohledem své kolegyně, která je způsobilá k výkonu zdravotického povlání bez odborného dohledu.