Prozrazení výše platu ostatním zaměstnancům.

25/12/2010 16:02:30

Otázka:

Pracuji ve směnném provozu. Jsme tam čtyři směnné sestry a dvě sestry jen na denní službu. Před nějakou dobou byl jednosměnným sestrám prozrazen roční rozdíl výše výplat mezi směnnými a jednosměnnými sestrami. Docela to zhoršilo vztahy na pracovišti. Únik informací je z finančního oddělení. Ráda bych věděla, zda je to právně v pořádku.


Odpověď:

Neboť z dotazu není zcela jasné, zda-li byly sděleny údaje o konkrétním platu konkrétní osoby nebo údaje o průměrném platu na určité pracovní pozici, vysvětlím obě možnosti.
Pokud by zaměstnavatel a je jedno, které jeho oddělení, sdělí informaci o platu určitého zaměstnance mimo případy, kdy je tak povinen činit (např. soudu pro řízení o výši výživného), dopouští se tím porušení zákona o ochraně osobních údajů.
Informace o konkrétním platu konkrétního zaměstnance je osobním údajem o tomto zaměstnanci a tato informace je předmětem ochrany soukromí této osoby. Zaměstnanci zaměstnavatele, kteří vzhledem ke své práci přichází do styku s těmito informacemi – personalisté, mzdoví účetní, ale také nadřízený vedoucí zaměstnanec – mají podle § 15 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů povinnost mlčenlivosti o osobních údajích, se kterými přicházejí do styku.
V případě, že takový zaměstnanec neoprávněně sdělí osobní údaje někomu nepovolanému, dopustí se tím přestupku podle § 44 odst. 1 citovaného zákona. Za takový přestupek může Úřad pro ochranu osobních údajů uložit pokutu až do výše jednoho sta tisíc korun českých.
Mám však za to, že by šlo z právního hlediska o jinou situaci, kdyby například v rámci jednání o změně pracovního zařízení se zaměstnanec dozvěděl, jaký by bral plat na jiném pracovním místě třeba za pomoci informace, že všeobecná sestra, která chodí na směny, průměrně bere tolik.
Jen pro úplnost dodávám, že nic nebrání samotnému zaměstnanci, aby sdělil, jak vysoký plat bere, neboť se jedná o jeho vlastní soukromí a to může jinému zpřístupnit, jak uzná za vhodné.

Mgr. Radek Policar