Přestávka v práci

25/12/2010 15:59:08

Otázka:

Na noční službě slouží jedna sestra na oddělení. Za celou dobu služby je nemůže opustit, přesto je jí odečítána půlhodinová přestávka. Má na toto zaměstnavatel právo


Odpověď:

Na dotaz odpovídá
Mgr. Radek Policar
radek.policar @seznam.cz


Na první pohled se jeví, že praxe zaměstnavatele, jak je popsána v dotazu tazatelky, není v souladu se zákoníkem práce. Standardní požadavek, který je obsažen v ustanovení § 88 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zní, že zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci nejdéle po šesti hodinách nepřetržité práce přestávku v práci na jídlo a oddech v trvání nejméně třicet minut. V případě mladistvého zaměstnancem, tj. zaměstnance mladšího osmnácti let, musí být uvedená přestávka na jídlo a oddech poskytnuta nejdéle po čtyřech a půl hodinách nepřetržité práce.
Uvedené ustanovení zákoníku práce však počítá taktéž se situací, že určitý zaměstnanec vykonává práci, která nemůže být přerušena. V takovém případě pak zákoník práce určuje, že zaměstnavatel je povinen takovému zaměstnanci zajistit přiměřenou dobu na jídlo a oddech i bez přerušení provozu. Nicméně v takové situaci se však plně započítává takto poskytnutá doba na jídlo a oddech do pracovní doby.


V případě, který je popisován tazatelkou, se tak zdá jednoznačné, že zaměstnavatel porušuje právní normu vyplývající z popisovaného ustanovení zákoníku práce. Tazatelka má právo, aby jí byla v rámci platu či mzdy, který, resp. kterou od zaměstnavatele pobírá, zaplacena i ona půlhodina, která jí byla dosud odečítána. Pokud by se zaměstnavatel takovému požadavku bránil, doporučuji do „hry“ vtáhnout odborovou organizaci působící při zaměstnavateli, případně se obrátit na soud s žalobou na úhradu neproplacených hodin práce. Vzhledem k promlčecí době lze však očekávat pro případ prokázání takové skutečnosti proplacení takové práci maximálně tři roky zpět.