Pracovní poměr uzavřený na dobu určitou končí uplynutím sjednané doby

25/12/2010 15:54:05

Otázka:

Jsem zdravotní sestra a teď jsem rozvázala se zaměstnavatelem pracovní poměr. Za měsíc nastupuji jako setra do nového zaměstnání. Chtěla bych si ale založit rodinu a nevím, jak tomu bude v případě, že otěhotním a budu mít s nimi uzavřenou pracovní smlouvu na dobu určitou na půl roku. Budou se mnou moci v případě těhotenství rozvázat pracovní poměr?


Odpověď:

Na dotazy odpovídá
Mgr. Radek Policar
radek.policar @seznam.cz

Pokud se naplní předpoklady, které tazatelka uvádí, tedy že s ní nový zaměstnavatel sjedná pracovní poměr na dobu určitou - například půl roku (zde je podstatné, aby tato skutečnost byla takto výslovně uvedena v pracovní smlouvě) a následně s ní nebude dohodnuta změna pracovní smlouvy spočívající v prodloužení pracovní smlouvy, tak její pracovní poměr skončí uplynutím doby šesti měsíců.
Skutečnosti, že tazatelka v tu dobu bude těhotná, práce neschopná, či snad již na mateřské dovolené, v takovém případě nehrají naprosto žádnou roli. Zákoník práce totiž ve svém § 48 odst. 2 zcela jednoznačně uvádí, že pracovní poměr uzavřený na dobu určitou končí uplynutím sjednané doby, neskončí-li z jiného důvodu, které zákoník práce pro skončení pracovního poměru zná.
Zaměstnavatel tedy nebude podnikat žádné kroky vedoucí k ukončení pracovního poměru jako například, že by tazatelce doručoval výpověď apod., neboť tak činit nemusí, protože pracovní poměr mezi tazatelkou a zaměstnavatelem skončí zcela bez jakéhokoli úsilí zaměstnavatele, a to pouhým uplynutím času - tedy v daném případě uplynutím období šesti měsíců od začátku pracovního poměru.