Ohodnocení zdravotních sester v provozu LSPP?

26/12/2010 10:06:57

Otázka:

Jsem zdravotní sestra v dětské nemocnici. Mám podepsanou smlouvu v třísměnném provozu na interních ambulancích. Od 1.1.2008 jsme začali sloužit i LSPP od 15:30 do 7:00 hod. Mám mít pro tento provoz podepsanou novou pracovní smlouvu? Jsou pro tento provoz příplatky i pro zdravotní sestry (nejenom pro lékaře)? Můžete mi prosím sdělit, na kterých stránkách zákoníku práce je tato problematika definována?


Odpověď:

Odměňování za práci je upraveno v § 109 až 144 zákoníku práce a, pokud jde o organizace veřejných služeb a správy, též v nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Pokud máte, jak uvádíte, pracovní smlouvou výslovně sjednánu práci na interních ambulancích, měla by být tato smlouva změněna a o práce na LSPP doplněna. Na Vaše odměňování by však tato změna měla mít dopad jen v návaznosti na počet hodin odpracovaných v noci, v sobotu či v neděli, nebo přesčas. Vaše nová činnost totiž zřejmě přinese jiné střídání směn, ale třísměnný režim práce zůstane zachován. Stejně tak zůstane zachován i Váš nárok na výše uvedené příplatky, které jsou ovšem, jde-li Vaším zaměstnavatelem příspěvková organizace, pro lékaře i sestry v principu stejné – liší je jen výší, která se odvozuje z průměrného platu konkrétního zaměstnance. Pokud však pracujete v zařízení podnikatelského charakteru, vyplývají Vaše mzdové nároky z kolektivní nebo jiné smlouvy nebo vnitřního předpisu, a v obecné poloze se k nim nelze vyjádřit.

 

pozn.odpověď z ministerstva Vnitra ČR