Nové rozvrstvení platových tříd

25/12/2010 15:56:10

Otázka:

Šest let pracuji ve FN jako radiologický asistent. Absolvoval jsem VOŠ, denní studium. Nyní vykonávám pozici vedoucí úseku (ekv. staniční sestry), mám plat. tř. deset. Od října bude v platnosti nový katalog prací. Zaměstnavatel mi oznámil, že mám-li pouze VOŠ, nemohu nyní nově vykonávat vedoucí pozici. Mám prý právo pouze na desátou platovou třídu - na rozdíl od kolegů, kteří mají nástavbu a PSS v Brně (ti nově dostanou třídu jedenáct). Já jsem neměl možnost PSS studovat, jelikož bylo ukončeno a jiná alternativa v současnosti neexistuje. Nyní studuji bakalářské studium ve stejném oboru, v jakém pracuji. Má na toto zaměstnavatel právo, eventuálně může mi udělit nějakou výjimku?


Odpověď:

Na dotazy odpovídá
Mgr. Libor Štajer
advokátní kancelář KMVS

Podle nově účinného katalogu prací, nařízení vlády č. 222/2010 Sb., je
práce radiologického asistenta zařazena do 8 - 11 platové třídy (dosavadní katalog prací, nařízení vlády č. 137/2009 Sb. zařazoval vaši práci do 8 - 10 platové třídy). Kvalifikační předpoklady vzdělání pro výkon práce v 11. platové třídě jsou stanoveny nařízením vlády č. 564/2006 Sb. tak, že byste musel mít dosaženo buď vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu, nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu (pokud máte dosaženo VOŠ splňujete podmínky pro zařazení do 10. platové třídy).
Zaměstnavatel může mít ve vnitřním předpisu (kolektivní smlouvě apod.) stanoveny ještě další kvalifikační předpoklady, které zejména pro pozici vedoucího bude požadovat splnit, a proto i s ohledem na výše uvedené, má nárok na vámi popsaný postup.
Mohla by se však na vás vztahovat výjimka uvedená v ust. § 3 odst. 3 nař. vlády č. 564/2006 Sb.; po úvaze zaměstnavatele (záleží však pouze na jeho rozhodnutí) byste mohl být zařazen do jiné platové třídy, i když momentálně nesplňujete potřebné vzdělání.