Mám zájem pracovat ve zdravotnictví jako OSVČ

27/12/2010 14:37:52

Otázka:

Jsem všeobecná zdravotní sestra s osvědčením MZČR způsobilá pracovat bez odborného dohledu (vyhláška 96/2004). Mám zájem pracovat ve zdravotnictví jako OSVČ. Pokud se mnou neuzavře pojišťovna (VZP) smlouvu, budou platit za provedené výkony v hotovosti? Kdo stanoví ceny za vykonané výkony? (Aplikace injekcí, převazy, měření krevního tlaku apod.) Prosím o bližší informace. Zdena


Odpověď:

Přehled výkonů a jejich bodové ohodnocení upravuje vyhláška č. 134/1998 Sb. v platném znění, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami.

V seznamech vydaných dle této vyhlášky jsou stanoveny názvy zdravotních výkonů, bodový zisk za jednotlivé zdravotní úkony a předepsaný čas pro výkon každého z úkonů.

Výše uvedenou vyhláškou jsou vytvořeny tzv. kategorie nositelů výkonů, neboli seznam profesí činící zmíněné zdravotní úkony. Těmito jsou:

1. lékař, zubní lékař, farmaceut
2. klinický psycholog, klinický logoped a vysokoškolsky vzdělaný fyzioterapeut
3. jiný vysokoškolsky vzdělaný pracovník ve zdravotnictví
4. střední zdravotnický pracovník

Hodnotu bodu pro samostatné období stanoví také právní předpis. Pro období roku 2007 je hodnota bodu stanovena vyhláškou č. 619/2006 Sb. kterou se stanoví hodnoty bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění a regulační omezení objemu poskytnuté péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2007.

Ve vašem případě pro kategorii 4. střední zdravotnický pracovník, je hodnota bodu stanovena v příloze č.5 k vyhl.č. 619/2006 Sb.

Zmíněné vyhlášky i další právní úpravu je možno najít na webových stránkách ministerstva zdravotnictví (www.mzcr.cz).

K vašemu dotazu ohledně smlouvy s pojišťovnou musím uvést, že v tomto případě by opravdu pacienti vše hradili v hotovosti.

 

Na Vaši otázku odpovídá Advokátní kancelář JUDr. Jana Marečková