Mám nárok na odškodnění?

28/12/2010 08:52:23

Otázka:

Prosím, mám nárok na odškodnění a bolestné, když mi loni po diagnostické lapar. operaci břicha byl protržen a následně sešit močový měchýř a odebrána pravá ledvina, která byla lékařem při laparotomii nevratně také poškozena? Zuzana Kohutová


Odpověď:

Pokud u soudu prokážete, že následkem operace, o které se zmiňujete, došlo k poškození jiných orgánů, můžete se domáhat náhrady škody, v podobě náhrady léčebných nákladů, jednorázové náhrady za bolest poškozeného a za ztížení společenského uplatnění.

Předpokladem však bude zavinění lékaře- jeho postup non lege artis (v rozporu s jeho odbornými povinnostmi). U soudu pak bude zapotřebí předložit lékařské posudky týkající se zmiňované operace a rovněž taky prokázat prostřednictvím zdravotní dokumentace (posudku lékaře) poškození dalších orgánů

Avšak je zapotřebí připomenout i to, že za některých podmínek je lékař oprávněn provést operaci i nad její plánovaný rámec (ve vašem případě odebrání ledviny), zjistí-li lékař tuto nutnost v průběhu operace. Uskutečnit to však může pouze za podmínky, byl-li souhlas s takovouhle operaci pacientem poskytnutý. Obsah informovaného souhlase pacienta, které jste lékaři poskytl k provedení operace, můžete nalézt ve Vaší zdravotní dokumentace. Do ní má každý pacient právo nahlédnout.