Má být úhrada za nadstandardní pokoj zdaněna?

28/12/2010 09:08:31

Otázka:

Mám dotaz. Nejsem si úplně jistá, zda úhrada za nadstandartní pokoje v nemocnicích má být zcela osvobozena od daně či nikoliv.


Odpověď:

Úhrada za nadstandardní pokoje není zdravotnický výkon a tudíž není od DPH osvobozena. Většinou se formálně jedná o platbu za pronájem "nezdravotnického" vybavení pokoje (televize, telefon). Oficiálně se platba nebude jmenovat úhrada za nadstandard, neboť standarty zdravotní péče nejsou ke škodě nás všech zatím nikde stanoveny.

Standardní může být toliko vybavení dle (věcné a technické zabezpečení) a z toho se dá dovodit, že pokud někdo platí v souvislosti s hospitalizací, nejpravděpodobněji tak platí za jiné než základní vybavení lůžka (pokoje).

Mgr. Pavel Vítek