Kredity na mateřské

26/12/2010 10:50:08

Otázka:

Jsem všeobecná zdravotní sestra se specializací ARO- JIP toho času na mateřské dovolené. Praxe u lůžka 11 let. Chtěla bych se zaregistrovat, ale nemám možnost posbírat požadované kredity (dvě děti). Jak mám postupovat. Děkuji za odpověď. Malcová


Odpověď:

Podle § 67 odst. 2 písm. b) zákona č. 96/2004 Sb. musíte k vydání osvědčení doložit min. 1 rok výkonu povolání a 40 kreditů z celoživotního vzdělávání z období posledních 6 let, nebo přihlásit se ke zkoušce k vydání osvědčení, kterou se ověřuje způsobilost k výkonu příslušného povolání a která může nahradit účast na celoživotním vzdělávání nebo praxi z období posledních 6 let dle prováděcího předpisu vyhlášky č. 394/2004 Sb. Za pomaturitní specializační studium Vám dle § 3 odst. 1 vyhlášky č. 423/2004 Sb. náleží 25 kreditů za každých 6 měsíců studia, pokud probíhalo v posledních 6 letech.
Bližší informace o registraci, zkoušce a formuláře ke stažení naleznete na www.nconzo.cz - registrace

PhDr. Michaela Hofštetrová-Knotková