Hlídání dítěte pro zdravotní sestru u lékaře OSVČ

26/12/2010 09:57:54

Otázka:

Jsem soukromý lékař, OSVČ. Moje kmenová sestra je nyní na rodičovské dovolené a já ji zaměstnávám jen okrajově na dohodu, pár hodin týdně. Aby se mohla vrátit na plný úvazek - dítě ještě nemá ani tři roky, může nyní dávat své dítě do MŠ dle zákona jen 5x do měsíce. Proto potřebuji zřídit instituci jakési MŠ, resp. chůvy, kterou bych já platil jako svou nákladovou položku. Tato chůva je bývalá ředitelka MŠ, moje manželka, nyní na důchodě. Konečně i jiné zdravotnické instituce, např. Nemocnice Motol, nyní zřizují závodní jesle! Já mám úplně stejný statut jako Nemocnice Motol, takže z právního hlediska, ani z daňového hlediska by neměly být žádné překážky. Jak je tomu ve skutečnosti, prosím?


Odpověď:

Stávající legislativní úprava by institut zřízení jakési MŠ zaměstnavatelem považovala jako nepeněžní plnění dle § 25 odst. 1 písm. h bod 2 a náklady na takové plnění ,tj. mzdu a související odvody pečovatelky by byly vyloučeny jako výdaj u zaměstnavatele, ale osvobozeny jako nepeněžní příjem u zaměstnance. Pokud tedy budete chtít zajistit zaměstnankyni hlídání tak, aby nepřišla o rodičovský příspěvek a podnikáte jako fyzická osoba, bylo by pro Vás v tomto případě výhodnější promítnout příspěvek na hlídání do mzdy sestry tak, aby ona mohla za tuto zvýšenou mzdu uhradit hlídání.

 

Na Vaši otázku odpovídá DATES s.r.o.