Fakturace mezi jednotlivými NZZ

27/12/2010 14:25:24

Otázka:

Mám dotaz týkající se fakturace mezi jednotlivými NZZ. Naše NZZ provozuje lékařské ambulance ve schválených prostorách pro činnost NZZ. Část ambulancí dále pronajímáme jinému NZZ. Zároveň pronajímáme tomuto NZZ lékařské přístroje, které jsme si pořídili na leasing a také pronajímáme služby t.j.obsluhu přístrojů kvalifikovanou osobou - zdravotní sestrou. Tyto služby na základě smlouvy 1x měsíčně fakturujeme jako celek (tj. pronájem ambulance včetně energie a telefonu, pronájem přístrojů, pronájem zdravotní sesty). Prosím o sdělení zda je poskytování těchto služeb druhému NZZ osvobozené od DPH nebo nikoli.
MUDr. Darina Barová, praktický lékař a odborný zástupce NZZ Opava


Odpověď:

Přístroje které jsou pořizovány na leasing nelze pronajímat, neboť již sám leasing je již pronájmem a tak nájemce není vlastníkem přístrojů. Se souhlasem vlastníka, tedy leasingové společnosti je možno přístroje dále podnajmout. Co se týče „pronájmu obsluhy přístrojů“ , buď je obsluha přístrojů fakturována jako služby, nebo je dle zákoníku práce zaměstnanec přidělen k jinému zaměstnavateli což mohou dělat pouze agentury zaměstnávání.

Co se týče uplatnění DPH - to se skládá z několika samostatných plnění.

Pronájem prostor
- pokud se pronajímají neplátci, jedná se o plnění osvobozené od DPH, v případě že jde o plátce, je možné se rozhodnout zda bude z pronájmu DPH uplatňováno nebo ne.

Pronájem přístrojů
U operativního pronájmu zdravotnických přístrojů se použije základní sazby daně, u finančního pronájmu s následnou koupí se použije sazba daně snížená, pokud přístroj podléhá snížené sazbě, v ostatních případech sazba daně základní.

Energie a telefon
budou podléhat základní sazbě DPH.

Služba
obsluha přístrojů bude podléhat základní sazbě DPH.

 

 

Na Vaši otázku odpovídá DATES s.r.o.