Daně u příjmů do 5000 Kč

26/12/2010 10:52:59

Otázka:

Pracuji na pozici vrchní sestry a na Dohodu o pracovní činnosti při výkonu své práce vykonánám funkci vedoucího odborného výcviku pro rekvalifikanty - pečovatele, kteří v našem zařízení absolvují praxi. Vzhledem k tomu, že tuto práci vykonávám i v pracovní době, dohodla jsem se se svým hlavním zaměstnavatelem, že plat za vedení rekvalifikantů mu daruji. Plat chodí přímo na účet zaměstnavatele a ten mi na něj vždy vystaví darovací smlouvu. Plat činní od 1.000,- do 5.000,- Kč měsíčně. Ovšem jedenkáte mi jejich učetní proplatila dva měsíce dohromady (asi 6.000,- Kč). Zajímalo by mne, jak se mi to promítne do zúčtování daní, jak mám postupovat? Slyšela jsem, že musím tento příjem uvést v daních pokud přesáhne hodnoty 5.000,- Kč? Předem děkuji za zadpovězení dotazu.
S pozdravem
Iveta Nebilová


Odpověď:

Ve vašem případě je rozhodující, že u zaměstnavatele pro kterého vykonáváte výcvik rekvalifikantů, nemáte podepsané takzvané prohlášení.

V takovém případě se příjmy do 5.000 Kč měsíčně vyplácejí po sražení daně placené zvláštní sazbou (takzvané srážkové daně). Tyto příjmy se pak nezúčtovávají a daň se již nevypořádává. Pravděpodobně i v případě, že došlo k současné výplatě mzdy za dva měsíce, jednalo se o mzdu zúčtovanou v těchto dvou měsících a tudíž též podléhající srážkové dani.

Pokud zaměstnavateli – zdravotnickému zařízení darujete tyto příjmy k účelům stanoveným zákonem o dani z příjmů, lze je odečíst od vašeho základu daně z příjmů fyzických osob za podmínek stanovených zákonem o dani z příjmů (max. 10% ze základu daně) v rámci ročního zúčtování provedeného zaměstnavatelem nebo v rámci daňového přiznání pokud by Vám kvůli jiným než výše uvedeným příjmům vznikla povinnost daňové přiznání podat.


Na Vaši otázku odpovídá DATES s.r.o.