Buď dovolená, nebo práce…

25/12/2010 15:53:01

Otázka:

Pracuji jako zdravotní sestra u praktického lékaře. Jsem svobodná matka s malým dítětem, takže si musím často vybírat na jeho nemoc i dovolenou. Pan doktor mně ale i tak volá domů a zadává mi práci. Mohu ji odmítnout?


Odpověď:

Na dotazy odpovídá
Mgr. Radek Policar
radek.policar @seznam.cz

V případě, který popisuje tazatelka, záleží na skutečném důvodu tazatelčiny nepřítomnosti na pracovišti. Pokud by nečerpala dovolenou, ale ošetřovala své dítě mladší než deset let, pak se jedná důležitou osobní překážku v práci na straně zaměstnance. Podle § 191 zákoníku práce je v takové situaci zaměstnavatel povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci. Neexistuje žádný způsob, jakým by v souladu s právními předpisy mohl v takovém případě zaměstnavatel povolat zaměstnance do práce.

Jiné aspekty však má situace, kdy tazatelka čerpá dovolenou. V takovém případě je jedno, zdali ji čerpá za účelem dovolené u moře, nebo ošetřování dítěte. O době čerpání dovolené totiž nerozhoduje zaměstnanec, avšak je to zaměstnavatel, kdo podle § 217 zákoníku práce určuje dobu čerpání dovolené. V souladu s tímto pravidlem je také zaměstnavatel oprávněn odvolat zaměstnance z dovolené. Zákoník práce k tomu pouze dodává, že zaměstnavatel je povinen nahradit zaměstnanci náklady, které mu bez jeho zavinění vznikly proto, že ho zaměstnavatel odvolal z dovolené.
Pokud však zaměstnavatel odvolá zaměstnance z dovolené, tak to znamená, že ten je povinen dostavit se na pracoviště a pracovat. Tedy dovolenou již nadále nečerpá. V žádném případě se však neslučuje s právními normami zakotvenými v zákoníku práce, aby zaměstnanec v jeden čas jak čerpal dovolenou, tak vykonával práci pro zaměstnavatele.