Zařazení sestry do platové třídy

26/12/2010 09:47:14

Otázka:

Pracuji v USP jako zdravotní sestra bez odborného dohledu a jsem zařazena do 8. platové třídy přesto, že ostatní sestry jsou zařazeny do 9. platové třídy. Vykonávám stejnou práci jako ony. Toto zařazení mi bylo zdůvodněno tím, že mám málo praxe, která momentálně činí asi 2,5 roku.


Odpověď:

Všeobecná sestra poskytující komplexní základní nebo specializovanou ošetřovatelskou péči bez odborného dohledu má nepochybně nárok na zařazení do 9. platové třídy. O tom, zda dotyčná sestra bude pracovat pod odborným dohledem nebo bez něj, však rozhoduje její zaměstnavatel, a to zpravidla prostřednictvím pracovní náplně. Při tomto rozhodování zaměstnavatel vychází ze svých provozních potřeb a ze schopností, odborných znalostí a zkušeností zaměstnance, přičemž musí respektovat podmínky práce sjednané v pracovní smlouvě. Pokud tedy nemáte v pracovní náplni nebo jinou formou výslovně stanoveno, že pracujete bez odborného dohledu, dospěl Váš zaměstnavatel pravděpodobně k závěru, že Vaše pracovní zkušenosti nejsou dosud takové, abyste mohla poskytovat ošetřovatelskou péči v potřebném rozsahu bez dosažitelnosti rady a pomoci zkušenější kolegyně, a Vaše zařazení do 8. platové třídy je správné.

 

 

Mgr. Jiří Knott