Žádost o prodloužení Osvědčení

26/12/2010 10:09:26

Otázka:

Je mi známo, že žádost o prodloužení Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu je třeba podat nejdéle 120 dnů před skončením platnosti již vydaného Osvědčení, ale není mi jasné, jestli je nutné mít těchto 120 dnů před koncem i potřebnou dobu výkonu zdrav. povolání a potřebných 40 kreditů. Nebo jestli splnění praxe a 40 kreditů může být splněno až do data skončení již vydaného Osvědčení.


Odpověď:

Podmínky k prodloužení osvědčení – potřebnou délku praxe a 40 kreditů z období posledních 6 let - je nutné naplnit k datu podání žádosti o prodloužení. Pokud žádost neobsahuje všechny předepsané náležitosti, žadatel obdrží výzvu k odstranění nedostatků a řízení se přerušuje na dobu 30 dnů. Pokud zdravotnický pracovník ani v této lhůtě chybějící doklady nedoplní, žádost bude postoupena k zastavení řízení.

PhDr. Michaela Hofštetrová-Knotková