Vzdělávání lékařů - výkon práce, či překážka?

27/12/2010 14:39:52

Otázka:

Dobrý den, obracím se na Vás s dotazem: účast lékařů na specializačním vzdělávání podle zákona č. 95/2004Sb. se považuje za zvyšování kvalifikace (§5 odst.10). Při účasti lékaře na odborné stáži(tzv.povinný základ a vlastní specializovaný výcvik) podle vzdělávacího programu příslušného oboru je tato nepřítomnost na pracovišti zaměstnavatele považována za výkon práce nebo jako překážka v práci? S lékařem je sepsána dohoda o setrvání v organizaci.
Děkuji za Vaši odpověď. M. Lukešová, nemocnice Semily


Odpověď:

V daném případě je třeba vycházet z ustanovení § 231 a násl. zákoníku práce. Podle § 231 odst. 2 zákoníku práce platí, že zvyšováním kvalifikace je studium, vzdělávání, školení nebo jiná forma přípravy k dosažení vyššího stupně vzdělání, jestliže jsou v souladu s potřebou zaměstnavatele. V posuzovaném případě by se zjevně jednalo o překážku v práci na straně zaměstnance, a to s ohledem na § 205 zákoníku práce, který stanoví, že účast na školení, jiná forma přípravy nebo studium, v nichž má zaměstnanec získat předpoklady stanovené právními předpisy nebo požadavky nezbytné pro řádný výkon sjednané práce, které je v souladu s potřebou zaměstnavatele, zasahujeli do pracovní doby, je překážkou v práci na straně zaměstnance, za kterou přísluší náhrada mzdy nebo platu.


Nad rámec dotazu uvádím, že pouze v případě, kdy se jedná o prohlubování kvalifikace, tj. o její průběžné doplňování, kterým se nemění její podstata a které umožňuje zaměstnanci výkon sjednané práce, se dle § 230 odst. 3 zákoníku práce účast na školení nebo jiných formách přípravy anebo studiu považuje za výkon práce, za který přísluší zaměstnanci mzda nebo plat.

Judr. Dominik Brůha