Vyšetření na vlastní žádost bez zdravotní indikace

28/12/2010 08:49:02

Otázka:

Jak postupovat v případě, že se pojištěnec bez doporučení a zjevných klinických příznaků dožaduje konkrétně venerologického vyšetření včetně laboratorních metod.Lze toto hradit ze zdravotního pojištění? Kterými právními normami je problematika ošetřena? V případě jiných specializovaných vyšetření na vlastní žádost je postup odlišný?


Odpověď:

Dobrý den,

Pokud se pojištěnec, který nemá ani doporučení ani klinické příznaky dožaduje poskytnutí zdravotní péče (vyšetření nepochybně je součástí péče), potom taková péče není dle platného práva hrazena ze zdravotního pojištění. § 15 odst. 14 zákona č. 48/1997 Sb., stanoví „Ze zdravotního pojištění se nehradí vyšetření, prohlídky a jiné výkony provedené v osobním zájmu a na žádost fyzických osob nebo v zájmu a na žádost právnických osob, jejichž cílem není zachovat nebo zlepšit zdravotní stav pojištěnce.“ Proto je nutné takového pojištěnce poučit o úhradě za takto poskytnou péči. Domníváme se také, že je možné poskytnutí péče podmínit její úhradou, popř. úhradou zálohy.

 

JUDr. Martin Schimmer