Sestra bez registrace

26/12/2010 10:42:37

Otázka:

Jaké mám možnosti získat registraci sestry? Moje vzdělání všeobecná zdravotní sestra v roce 1975. Poslední zaměstnání ve zdravotnictví roce 1995 -zdravotní sestra v Domově důchodců. Další roky práce v administrativě. Důvod: nutnost pracovat jen ráno (nemocní rodiče muže). Nyní mám možnost pracovat opět na stejném místě jako sestra. Jak mám postupovat? Zatím jsem nastoupila jako pomocný personál. Ráda bych pozici sestry zpět. Vím dobře, že do nemocnice nebo na odborné pracoviště si nemohu troufnout. V domově seniorů se cítím ale jistá, práci zvládnu.


Odpověď:

Pro vydání osvědčení a registraci musíte podle § 67 odst. 2 písm. b) zákona č. 96/2004 Sb. kromě odborné, zdravotní způsobilosti a bezúhonnosti (výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců) splňovat: 1 rok výkonu povolání v příslušném oboru z období posledních 6 let v rozsahu min. poloviny stanovené týdenní pracovní doby nebo 2 roky výkonu povolání v příslušném oboru z období posledních 6 let v rozsahu min. pětiny stanovené týdenní pracovní doby. Do výkonu povolání všeobecné sestry Vám nebude započítána doba, kdy jsme vykonávala činnosti pomocného personálu. Dále musíte doložit 40 kreditních bodů z celoživotního vzdělávání rovněž z období posledních 6 let. Podmínku výkonu povolání a kreditů lze nahradit zkouškou k vydání osvědčení.

Bližší informace o registraci a zkoušce naleznete na www.nconzo.cz - podrubrika registr - registrace.

PhDr. Michaela Hofštetrová-Knotková