PP - doba určitá

25/12/2010 16:08:12

Otázka:

Dobrý den,
pracovní poměr mám sjednaný na dobu určitou, končí 28. 2. 2010. Nechci si nechat smlouvu dále prodloužit. V listopadu 2009 jsem se písemně zavázal k návštěvě kurzu, který zajišťuje (hradí) můj zaměstnavatel. Tento kurz bude trvat do 19. 5. 2010. Pokud se rozhodnu nepodepsat prodloužení pracovní smlouvy, může zaměstnavatel na mne vyvíjet nějaký nátlak, např. „musím smlouvu podepsat, protože jsem se písemně zavázal k návštěvě kurzu“, „musím kurz uhradit“ apod. Předem děkuji za odpověď.
 


Odpověď:

Jestliže tazatel uzavřel se svým zaměstnavatelem pracovní smlouvu, kterou byl založen pracovní poměr na dobu určitou, je prodloužení tohoto pracovního poměru na další dobu určitou či na dobu neurčitou výlučně předmětem shody vůle obou stran.
Pokud tedy zaměstnanec není ochoten sjednat se zaměstnavatelem po uvedeném datu další pracovní poměr, nemůže k tomu být nucen a je pouze na jeho vůli, jak se v této věci rozhodne.
Jestliže zaměstnavatel zaměstnanci uložil účast na školení, jehož časový průběh přesáhne dobu, na kterou byl sjednán pracovní poměr, byla to informace, která byla zaměstnavateli známa a učinil tak s tímto rizikem.
Mám za to, že zde není ani žádný právní titul, na základě kterého by zaměstnavatel mohl požadovat po zaměstnanci úhradu tohoto kurzu či jakoukoli peněžní částku jakožto náhradu škody.
Neuzavření nové pracovní smlouvy, resp. dodatku ke stávající pracovní smlouvě o prodloužení pracovního poměru je z pohledu zaměstnance rozhodnutím plně v souladu s právními předpisy a není zde tedy porušení právní povinnosti, bez kterého nelze o odpovědnosti za škodu uvažovat.


Mgr. Radek Policar