Pohotovost ve svátek i o víkendu

28/12/2010 09:00:00

Otázka:

Pracuji jako magistra v soukromé lékárně, která provozuje pohotovostní služby o víkendech i ve svátcích. Za uvedené služby jsme placeni stabilním tarifem a to i v případě státních svátků. Přísluší nám za službu ve svátek náhradní volno v počtu odpracovaných hodin nebo dle dohody se zaměstnavatelem 100% příplatek? Jak je to s příplatky za službu o víkendech (mimo svátky) vzhledem k hodinové mzdě?


Odpověď:

Za dobu práce ve svátek přísluší zaměstnanci dosažená mzda (stejně jako za práci v pracovní den) a k tomu náhradní volno (v rozsahu délky práce, kterou zaměstnanec vykonal ve svátek).

Toto náhradní volno má být zaměstnanci poskytnuto nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po výkonu práce ve svátek. Za dobu čerpaného náhradního volna přísluší zaměstnanci náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku. Namísto náhradního volna se mohou zaměstnavatel se zaměstnancem dohodnout na poskytnutí příplatku k dosažené mzdě (nejméně ve výši 100 %; mohou si dohodnout i vyšší příplatek).

Pokud se týká služby o víkendech, v tomto případě není stanoven žádný speciální „příplatek“ – záleží na tom, jestli je práce o víkendech vykonávána v rámci běžného týdenního rozvržení pracovní doby. Potom je tato práce honorováno běžnou mzdou stejně jako jiná práce.V případě, že se ale jedná o přesčasovou práci, konanou nad rámec pracovní doby, přísluší zaměstnanci mzda, na kterou mu vznikl za tuto dobu nárok, a k ní příplatek nejméně ve výši 25 %, pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodli na poskytnutí náhradního volna v rozsahu práce konané přesčas (místo příplatku).

U odměny za přesčasovou práci je však nutno upozornit na to, že pokud bylo – v kolektivní smlouvě nebo v individuální pracovní smlouvě – dohodnuto, že „mzda se sjednává již s přihlédnutím k případné práci přesčas“, příplatek nebo náhradní volno v tom případě zaměstnanci nenáležejí.

JUDr. Pavel Musil